Adviesbureau Parsèl


 • Coaching is altijd begeleiding op maat.

  U kiest bijvoorbeeld voor coaching omdat uw (ontwikkel)vraag specifiek is, en niet past binnen een groepstraining.

  Ook kan het zijn dat u sneller of langzamer wilt dan wat past binnen het leren samen met een groep.

  • Op maat: betekent dat we samen met u het doel vaststellen.

  • Op maat: betekent dat we het hoe, het waar en het wanneer ook samen bepalen.

 • We onderscheiden hierbij:

Individuele coaching

Dit is zinvol voor elke leidinggevende of medewerker die tegen de volgende vragen aan loopt:

 • Wie ben ik, wat wil ik ... ?

  • De coaching kan zich hierbij bijvoorbeeld richten op loopbaanbegeleiding, ontwikkel- of carrièrewensen, toekomstplannen en - mogelijkheden, of terugkeer in het arbeidsproces na ziekte of langdurige werkloosheid.

 • Hoe zet ik mezelf (op een betere manier) in ... ?

Bij de gratis intake bespreken we uw vraag en geven we u daarna een inschatting van de duur en de kosten van uw coachingstraject. Als u daarna beslist om door te gaan, dan beginnen we de coaching vaak met een uitgebreide vragenlijst die ons helpt om te zien hoe u en uw omgeving reageert op elkaar. Onze persoonlijke ontmoetingen worden eventueel aangevuld met begeleiding op afstand (via email, telefoon, etc.). Ook kan u worden gevraagd om tussen de verschillende coachingsgesprekken bepaald gedrag te oefenen e.d.

Top


Teamcoaching

Teamcoaching is geschikt voor elk team dat bereidt is om verder te kijken dan vandaag. Bij teamcoaching zijn we vaak aan de slag met samenwerkingsvragen:

 • Hoe kunnen we als team... effectiever samenwerken, elkaars kwalititeiten goed inzetten, ons professioneel gedragen ten opzichte van elkaar.

 • Hoe weten we van elkaar... wat we belangrijk of waardevol vinden, wat ons (gezamenlijke) kracht is, wat ons (gemeenschappelijke) doel is.

Zowel in teamverband als individueel onderzoeken we hoe het team (nog) beter kan functioneren. Wellicht moeten bepaalde ingesleten patronen worden doorbroken. Wellicht is de wijze van omgang met elkaar aan verfrissing toe. Wellicht gaat het maar om kleine aanpassingen, wellicht om grotere.
Ook bij teamcoaching starten we met de vragenlijst die ons helpt om te zien hoe de teamleden reageren op elkaar. Tussen de sessies door krijgt het team vaak ervaringsopdrachten mee.

TopHomeWie we zijnWat we doen:


De SwieteContact